Jinde než ve školství by způsob přípravy vzdělávacích standardů neobstál

EDUin upozorňuje na nedostatky při uspěchané přípravě plošného testování Praha 1. února 2011 – pracovníci EDUin, o.p.s. se obrátili na Josefa Hajkra, odborníka v oblasti projektového řízení, a požádali ho o komentář k procesu příprav vzdělávacích standardů a plošných testů