Tisková zpráva: Jak si stojí české vzdělávání ve srovnání s dalšími zeměmi OECD? Přinášíme výsledky nové statistiky

(c) Kateřina Lánská

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) opět vydala každoroční přehled statistik ve vzdělávání Education at Glance. Tato čísla nabízí srovnání, jak si Česká republika vede mezi ostatními zeměmi ve výkonnostních faktorech typu podíly vysokoškoláků v populaci, nebo mohou sloužit jako