bEDUin 24/2011

Co přinesl týden 13.-19.5.2011 Klíčová témata týdne státní maturita, maturitní studentská tabla, reforma vysokých škol, novela školského zákona, mateřské školy, rovné příležitosti, klíčové kompetence v zahraničí (pdf), matematika a přírodní vědy na ZŠ Citát týdne Je to otázka zhruba roku

bEDUin 23/2011

Co přinesl týden 6.-12.5.2011 Klíčová témata týdne téměř výhradně státní maturita… Výrok týdne „Žáci samozřejmě mají právo protestovat, mít výhrady a říci je nahlas. Všem těmto hlasům pozorně naslouchám, neustoupím ale ani o píď. Nejsem tady od toho, abych žáky

bEDUin 22/2011

Co přinesl týden 30.5.-5.6.2011 Klíčová témata týdne státní maturity, Děti, čtěte!, odchod expertů na inkluzivní vzdělávání z MŠMT, domácí vzdělávání, reforma vysokých škol Výrok týdne Bezpečnostní monitoring Cermatu nahlásil zveřejnění testů 5 minut poté, kdy k vyvěšení testu na web

bEDUin 21/2011

Co přinesl týden 23.-29.5.2011 Klíčová témata týdne mateřské školky, maturity, vzdělávání Romů, děti a zdraví Výrok týdne „To, co společnost dělá, ať se to zdá někomu jakkoliv mnoho, stále nestačí. Nemůžeme nikoho nutit, aby dal své dítě do naší školy.

bEDUin 20/2011

Co přinesl týden 16.-22.5.2011 Klíčová témata týdne: státní maturity, firemní školky, čtenářská gramotnost, sexuální výchova Výrok týdne: „Obecně jsem pro podporu elitních škol, ať jsou veřejné nebo soukromé. Naše školství se musí rozčlenit, musí být konečně jasné, které školy jsou

bEDUin 19/2011

Co přinesl týden 9.-15.5.2011 Klíčová témata týdne: uplatnitelnost na trhu práce, státní maturita, technologie ve škole, standardy předškolního vzdělávání, redukce příspěvkových organizací MŠMT, mladí vědci, druhá verze zákona o VŠ, opatření pro zlepšení výsledků vzdělávání Novinky (výběr ze zajímavých událostí)