Co a kde jsou hranice etiky akademického pracovníka při jeho „pohybu“ ve veřejném prostoru? (na příkladu docenta Havlíčka, z pera docenta Valenty)

Začnu ale uvnitř akademické obce a rovnou u sebe. Při výuce psychosociální výchovy a tématu využití divadelních postupů v edukaci se většina témat týká prioritně či finálně lidského chování. Na pozadí učení o znacích v lidském chování jsem pak při