VHP píše CeHOPPovi aneb tlačil CERMAT na hodnotitele písemných prací?

Ředitel CERMATu Pavel Zelený byl sice včera odvolán, to ale nic nemění na tom, že je třeba dořešit jednu zásadní otázku spojenou s důvěryhodností maturit. Je nebo není pravda, že vedení CERMATu měnilo během opravování písemek kritéria i míru přísnosti

K (ne)objektivitě a (ne)spravedlivosti hodnocení slohových prací z ČJ při maturitách – Aneb na co by taky měl odpovědět procesní audit maturit

Dlouho jsem váhal, zda se vyjádřit k maturitám a probíhající diskusi o hodnocení (především slohových prací). Sic jsem si říkal, že o hodnocení a testování něco málo vím, ale na druhou stranu zase vím, čemu všemu ještě v testování nerozumím a s čím