EDUin slaví výročí – dvanáct měsíců informačních služeb pro média a veřejnost

V září 2011 odstartuje nový projekt EDUin nazvaný Rodiče vítáni, který označí školy, jež chtějí být k rodičům svých žáků vstřícné.   Praha 18. května 2011 – Před rokem zahájila oficiálně činnost obecně prospěšná společnost EDUin, které si vytkla za

Výzkumný projekt „Pohled za současné obzory“ (Beyond Current Horizons)

Společnost Scio by ráda upozornila na výzkumný projekt uskutečněný ve Velké Británii, jehož cílem bylo pokusit se předpovědět možné scénáře vývoje vzdělávání v co nejširším kontextu možných (souvisejících) společenských změn. Zajímavým výstupem projektu jsou vize tří možných směrů rozvoje společnosti

Bez podpory práce učitelů kázeňské problémy ve školách nevyřešíme

Členské organizace SKAV zveřejnily stanovisko k plánu ministra Dobeše uzavírat „smlouvy“ s rodiči problémových žáků.   Praha 2. května 2011 – V návaznosti na debatu v rámci Kulatého stolu uspořádaného 28. dubna 2011 na téma Stačí na cestě za ukázněnou

Novela školského zákona omezí možnost kontroly kvality státní maturity

EDUin nabízí novinářům vládní znění novely školského zákona s připomínkami k problematickým pasážím, které znesnadňují existenci zahraničních škol a omezují možnosti veřejné kontroly přípravy státní maturity   Praha 29. dubna 2011 – Vláda při svém nedávném jednání o znění novely