Výzkum společnosti TNS AISA potvrzuje nárůst zájmu o školství

EDUin na základě této studie upozorňuje, že slabou stránkou je malá informovanost veřejnosti o složitějších otázkách vzdělávání. Praha 17. března 2011 – Včera zveřejněná studie společnosti TNS AISA, která se zabývala postojem veřejnosti k základnímu a střednímu školství víceméně potvrdila

ODBORNÍCI VÍTAJÍ AKČNÍ PLÁN „VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ“ A BUDOU DOHLÍŽET NA JEHO REALIZACI

Praha, 2. března 2011 Na nově schválené opatření vlády ČR pro roky 2011-2012 „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ reagují akademici a pedagogové založením nezávislé platformy. Ta vítá schválení dokumentu, avšak upozorňuje na nestandardní postupy Dobešova ministerstva, které přípravu tohoto dokumentu provázelo.

Naplní-li ministr Dobeš doporučení NERVu, má šanci ve své funkci uspět

Na koncepčním materiálu prezentovaném v rámci semináře NERV je sympatická ochota dívat se do budoucna Praha 1. března 2011 – Seminář pořádaný v pondělí 28. února Národní ekonomickou radou vlády (NERV) k problematice vzdělávání a konkurenceschopnosti pojmenoval několik zásadních skutečností,