Amnesty International

Charakteristika:

Organizace zabývající se ochranou lidských práv. Jednou z podstatných charakteristik práce je důsledný výzkum, který v prioritních oblastech organizace provádí. V rámci svojí práce realizují i projety zaměřené na problematiku vzdělávání. Především se soustředí na otázky nerovných přístupů ke vzdělávání. V posledních letech se jedná především o kampaně a výzkumy v oblasti segregace ve vzdělávání Romů.

Projekty:

Změníme to, Stop násilí na ženách, Lidská práva v Číně, Vzdělávání k lidským právům, Zbraně pod kontrolu, Uprchlíci mají svá práva

Klíčová slova:

lidská práva, nerovné příležitosti, Rómove

Web:

www.amnesty.cz