Kontakty pro média

Miroslav Hřebecký

Věnuje se vzdělávací politice a jejímu vlivu na školní praxi. Díky svým dlouholetých zkušenostem učitele a ředitele školy může pomoci s orientací v tématech, která se týkají každodenního školního života. Věnuje se vztahu mezi školou a rodinou a komunikaci školy s rodiči, problematice víceletých gymnázií a obecně systému základního a středoškolského vzdělávání (a vizím pro jeho reformu) nebo propojování formálního a neformálního vzdělávání. Je zakladatelem Klubu zřizovatelů a zabývá se kompetencemi zřizovatelů ve školství. Aktuálně je jeho silným tématem tzv. střední článek, jehož zavedení je jednou z priorit Strategie 2030+.

E-mail: miroslav.hrebecky@eduin.cz 

Telefon: 777 230 849

 

Karel Gargulák

Vedle práce v EDUinu studuje doktorský program veřejná a sociální politika se zaměřením na vzdělávací politiku na UK v Praze, působil ve státní správě (třeba na MŠMT). V EDUinu se zabývá vzdělávací politikou, školskou legislativou, financováním školství, problematikou vzdělávání a další profesní podpory učitelů nebo odborným vzděláváním. Aktuálně odpoví například na otázky týkající se maturit nebo změn v zákoně o pedagogických pracovnících.

E-mail: karel.gargulak@eduin.cz 

Telefon: 737 586 923

 

Pavla Lioliasová

Tisková mluvčí EDUin, zprostředkuje odpověď na vaši otázku, nebo najde člověka, který ji zná.

E-mail: pavla.lioliasova@eduin.cz 

Telefon: 725 511 663