EDUcast #25 – O rovném přístupu ke vzdělávání s Janou Strakovou

Jedním ze dvou hlavních cílů Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030 je snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů. O aktuální situaci českém školství se moderátorka Veronika Sedláčková baví

Kulatý stůl SKAV a EDUin s ministrem školství Vladimírem Balašem na téma: Jaké jsou aktuální plány MŠMT v oblasti vzdělávací politiky?

Zveme vás na Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se bude konat v úterý 14. února od 14 do 16 hodin online. Hlavním hostem únorové debaty bude ministr školství Vladimír Balaš. Tématem pak aktuální plány MŠMT v oblasti vzdělávací politiky. Debatu můžete

Hospodářské noviny: Chválit za úsilí, ne za úspěch a doprovázet při objevování. Jaké jsou zásady uspěšných vzdělávacích systému?

(c) Kateřina Lánská

Jejich pedagogický přístup je až překvapivě podobný a výsledky patří mezi nejlepší na světě. Lucy Crehanová, autorka knihy Chytrozemě, je navštívila a o své poznatky se dělí ve své knize. Pro svou objevitelskou cestu si Crehanová vybrala Finsko, Japonsko, Singapur, Čínu a Kanadu. Těmto státům říká

Hospodářské noviny: Země s nejlepším školstvím dodržují pět jednoduchých zásad. Jak si v nich vede Česko?

(c) Kateřina Lánská

Co mají společného země s úspěšnými a spravedlivými systémy vzdělávání? Lucy Crehanová to ve své knize Chytrozemě shrnula v pěti zásadách. Na otázku, které z nich se daří nebo nedaří realizovat v českém prostředí, odpovídá odborná korektorka knihy Lucie Slejšková ze společnosti EDUin. Text: Anežka Hesová Zdroj:

Tisková zpráva: Termíny pro revizi RVP ZV začínají být nereálné

(c) Kateřina Lánská

Na kvalitní promítnutí změn do praxe nedáváme dostatek času. Ministr školství Vladimír Balaš předal minulý týden za svůj úřad Národnímu pedagogickému institutu technické zadání revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Došlo k tomu s víc než půlročním zpožděním. Podle