Luděk Šnirch: Proč u volby maturantů mezi matematikou a anglickým jazykem matematika drtivě prohrává?

(c) Krismas, unsplash.com

Cermat publikoval 25. 6. další data k maturitám. Nad těmito daty je možné se zamyslet, jak vypadá „konkurence“ testů z matematiky a anglického jazyka a proč čím dál drtivěji volba matematiky u maturantů prohrává. Data stejně jako v předchozím materiálu, porovnal

Oldřich Botlík: ČŠI nechtíc upozornila na rozpor mezi RVP ZV a Standardy

(c) Tim Gouw, unsplash.com

Publikujeme komentář Oldřicha Botlíka, který se rozhodl zveřejnit odpověď České školní inspekce na jeho podnět, s nímž se na ni obrátil kvůli pochybnostem o správnosti zařazení tzv. korektorských úloh do přijímacích testů. O problému napsal nejprve článek do Lidových novin. Na

Luděk Šnirch: Co lze vyčíst z letošních anonymizovaných dat z výsledků maturity z matematiky?

RAMSHA ASAD, unsplash.com

Publikujeme srovnávací analýzu maturitních dat středoškolského pedagoga Luďka Šnircha. Zaměřuje se v ní například na otázky: Jak dopadla neúspěšnost roku 2021 ve srovnání s rokem 2020 a to před úpravou kritérií a po úpravě kritérií, nebo jak je možné, že

Oldřich Botlík: Co říkají data o ověřování znalostí pravopisu

(c) C D-X, unsplash.com

Publikujeme analýzu Oldřicha Botlíka, který na základě anonymizovaných dat z výsledků jednotných přijímacích zkoušek na SŠ a státní maturity dokládá, že řešení „pravopisných“ úloh oproti „korektorským“ úlohám, jež se v testech pravidelně objevují, vyžaduje jiný typ dovedností. Dovednosti potřebné pro

Jiří Lukáš: O chybách v maturitním didaktickém testu z češtiny

(c) Compare Fibre, unsplash.com

Publikujeme text Jiřího Lukáše, středoškolského pedagoga, který upozorňuje na problematický postup ministerstva školství ve věci předání podnětu k přezkoumání tří úloh obsažených v didaktickém testu z češtiny z letošních státních maturit. Podrobný rozbor jednotlivých úloh najdete v příloze, kterou Jiří