Tisková zpráva: Nedostatek informací o inkluzi se týká personálních, metodických i finančních otázek

ilustrační foto by USAG- Humphreys (flickr.com) (CC BY 2.0)

Školám chybí informace o tom, co jim zavedení inkluze přinese. Odborníkům chybí některé podstatné informace ve vyhlášce. Praha, 2. prosince  – Nejasnosti kolem zavádění inkluze do škol vyvolávají velkou nedůvěru vůči tomuto záměru jak v očích veřejnosti, tak samotných učitelů. Dokonce

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Účastníci debat o inkluzi především žádají více informací

Nabízíme zápis a obrazový záznam z kulatého stolu SKAV a EDUin  Proč je téma inkluze tak výbušné? Debata se konala 15. října, účastnili se jí Pavla Baxová z platformy Rodiče za inkluzi, Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského v Praze, Klára Laurenčíková, předsedkyně

Deník.cz: Společné vzdělávání. Výzva pro učitele i rodiče

Přečtěte si text Kateřiny Perknerové, který vyšel 21.10. v Deníku pod názvem Společné vzdělávání. Výzva pro učitele i rodiče (ZDE).  Shrnutí chystaných proinkluzivních opatření ve školách doplňuje rozhovor s ministryní školství Kateřinou Valachovou. Na jaře byla schválena novela školského zákona,

Rozhlas.cz: Školám často chybí peníze na výuku nadaných dětí. Stát už chystá změny

ilustrační foto. by Anthony Albright (flickr.com) (CC BY-SA 2.0)

Publikujeme krátkou reportáž Českého rozhlasu, která se věnuje podpoře nadaných dětí ve školách. Novela školského zákona, která začne platit od začátku školního roku 2016/2017 by měla přinést větší paletu možností, jak čerpat finance na podporu nadaných dětí, stejně jako na

Literární noviny: Vzdělávací politika před a za zrcadlem

ilustrační foto. by NASA Goddard Space Flight Center (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme komentář Boba Kartouse, který shrnuje vývoj na poli vzdělávací politiky a reálné kroky ministerstva školství v posledních měsících. Zatímco v rámci legislativních změn byla přijata úprava školského zákona, která by měla pomoci začlenit více dětí do hlavního vzdělávacího proudu, na