Prohlášení SKAV k vládnímu záměru zavést povinné předškolní vzdělávání

ilustrační foto by glasseyes view (flickr,.com) (CC BY-SA 2.0)

Publikujeme prohlášení SKAV (Stálé konference ve vzdělávání) k záměru uzákonit povinnost předškolního vzdělávání plošně pro všechny děti. EDUin k tomuto záměru vydal tiskovou zprávu ZDE. Prohlášení si můžete stáhnout ZDE. My, členské organizace SKAV2, vyjadřujeme tímto nesouhlas s vládním záměrem

Fórum rodičů: Výzva k posílení role rodičů ve vzdělávání

ilustrační foto by Emily Goodstein (flickr.com) (CC BY 2.0)

Otevřený dopis k projednávané novele školského zákona a zavedení povinné docházky do mateřské školy od 5 let dítěte. Považujeme povinný předškolní rok v mateřské škole za rizikový zásah do systému vzdělávání. Oceňujeme snahu vlády zajistit rovné šance na kvalitní vzdělání všem

Tisková zpráva: Plošná povinnost zkomplikuje předškolní vzdělávání dětí, které ho nejvíc potřebují

ilustrační foto. by Suzi Walker (flickr.com) (CC BY 2.0)

Běžné mateřské školy dnes nejsou schopny nabídnout komplexní péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dokonce ji nabídnout ani nemusejí. Praha 26. října – Připravovaná novela školského zákona zavádějící povinný předškolní rok pro všechny děti může přinést víc problémů než

Hospodářské noviny: Do školky povinně v pěti letech, ale jen do té státem uznané

ilustrační foto. by Jesper Sachmann (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Publikujeme text Markéty Hronové, který vyšel 30.9. na zpravodajském webu Hospodářských novin pod názvem Povinně do školky v pěti letech, lesní třídy se nepočítají. Kdo dítě do „mateřinky“ nedá, dostane pokutu pět tisíc (ZDE). Text reaguje na připravovanou novelu školského zákona,

Novinky.cz: Lesní mateřské školy nesouhlasí s povinným posledním rokem školky

ilustrační foto. by Jesper Sachmann (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Publikujeme text, který vyšel 16.9. na zpravodajském webu Novinky.cz (ZDE) a shrnuje výhrady Asociace lesních mateřských škol vůči povinnému roku předškolního vzdělávání. Důvody jsou jednak ekonomické, náklady na plošné zavedení předškolního roku budou pravděpodobně mnohem vyšší, než by byla cílená