Tisková zpráva: Jak z testování udělat užitečný nástroj zpětné vazby?

(c) Kuanish Reymbaev, unsplash.com

Je třeba zamyslet se nad tím, podle jakých parametrů posuzovat kvalitu testů. Žáky devátých tříd i maturanty čekají za pár týdnů přijímací zkoušky a didaktické testy jednotných maturit. Ověřování znalostí v českém vzdělávacím systému ale zaostává, vyplývá ze zprávy OECD.

iRozhlas.cz: Školáci jsou lepší v angličtině, matematika ale stále dělá problémy

(c) Kateřina Lánská, EDUin

Publikujeme krátké shrnutí Pavly Lioliasové, která se věnovala výstupům tematické zprávy ČŠI ohledně výsledků testování žáků 5. a 9. tříd. Text vyšel 29. 11. na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Tematickou zprávu ČŠI si můžete přečíst ZDE. Děti na základních školách jsou

Aktuálně.cz: Netestujme děti. Raději zkoumejme podmínky, ve kterých je učíme

Publikujeme text Markéty Hronové, který vyšel 4. 7. na zpravodajském webu Aktuálně.cz. Upozorňuje v něm na nový způsob testování, který budou zkoušet vybrané české školy. Jde o testy vyvinuté americkým neuropsychologem Stevem Hughesem, které se zaměřují na oblasti jako je

Respekt.cz: Testy Kalibro – Děti se zlepšují, vzdělávací systém skřípe

ilustrační foto. by terren in Virginia (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme text Tomáše Feřteka, který vyšel 23.9. na webu Týdeníku Respekt pod názvem Základní školství se rozpadá na třetiny (ZDE). Článek reflektuje testování třeťáků, které provedlo Kalibro: Šetření porovnávalo výsledky vzdělávání žáků pomocí srovnávacích testů z českého jazyka, matematiky a prvouky

Jak hodnotit práci učitelů? Odpoví Eric A. Hanushek i index efektivity

Co přinesl týden 29.9. – 5. 10. 2014 Témata týdne: Světový den učitelů letos připadl na neděli 5. 10. O vztahu demokracie, učitelů a studentů, stejně jako o otázkách řízení škol a podobných je rozhovor s Lejfem Moosem, profesorem pedagogiky z Aarhuské univerzity

Fokus: Žáci, kteří dobře pracují v hodinách, nemusejí uspět v testech, ukazují studie

ilustrační foto. World Bank Photo Collection (CC BY-NC-ND 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k datu 22. září, obsahují například tato témata: výsledky testů nemusí odpovídat celkovým studijním výsledkům žáků, zatímco chlapci jsou v testech lepší, mají dívky lepší