Povinná Etická výchova je krok špatným směrem

EDUin upozorňuje, že zavedení Etické výchovy jako povinného předmětu by bylo dalším systémovým omylem ministerstva školství.

Praha 6. prosince 2010 – Kroky ministerstva školství pod vedením ministrů Kopicové a Dobeše jednoznačně směřují k postupnému zavedení nového vyučovacího předmětu Etická výchova. Za metodikou, podle níž by měl být tento předmět vyučován, stojí nevládní organizace Etické fórum ČR. Pokud opravdu dojde k zavedení tohoto vyučovacího předmětu s jednotnou metodikou do českých škol, potvrdí se nesystémovost kroků současného vedení ministerstva, které ignoruje, co bylo v reformě vzdělávání v posledních letech vykonáno, a nahrazuje promyšlené kroky narychlo připravenými „partyzánskými“ akcemi.

EDUin se nevymezuje proti etické výchově jako takové, kterou považuje za potřebnou. Jen upozorňuje na fakt, že už v současných vzdělávacích dokumentech (Rámcových vzdělávací programech – RVP) existuje průřezové téma Osobnostně sociální výchova, které má s Etickou výchovou, jak ji plánuje zavést ministr Dobeš, mnoho společných bodů. Rámcové programy ale nechávají na školách, jakým způsobem budou osobnostně sociální výchovu realizovat. Zavedení nového předmětu Etická výchova s pevnými osnovami a metodikou jde zcela proti dosavadnímu způsobu uvažování o reformě vzdělávání a vzbuzuje v učitelích pocit, že mnohaletá práce nad školními vzdělávacími programy je jen vyhozeným časem, protože když si nový ministr vzpomene, hodí všechno, co bylo vykonáno, do koše a zavede nový povinný předmět podle svých představ.

Josef Valenta, vysokoškolská pedagog, řekl: „Etické fórum je občanské sdružení, které má názorově blízko ke katolicismu a KDU – ČSL. Metodika profesora Olivara, kterou prosazují, je specifickým stylem „mravní výchovy“, či spíše „komunikačně-prosociální výchovy“ . Pokud jde o mravní výchovu, najdou se koncepty mnohem více směřující k rozvoji charakteru. Jakkoliv se Etické fórum „zaklíná“ tím, že Etická výchova v jeho pojetí nemá s náboženstvím nic společného a jakkoliv je obsah skutečně ideologicky neutrální, jen těžko se dá předpokládatí, že tahle etická výchova nebude mít ideologický háv (ostatně, svědčí o tom i text sociologa Musila z Masarykovy univerzity, který se pozastavil nad metodickou příručkou Etického fora a další stížnosti, které vedly před časem až k úvahám o stažení příručky). Zarážel mě ten monopol jednoho ideologického sdružení. Principiálně by mi však vadilo i to, kdyby se tu měla dělat mravní výchova „podle někoho jiného“. Jde o téma s mnoha aspekty a více možnými přístupy. Školy by měly mít možnost si vybrat svůj přístup k mravní výchově.“

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Nemáme nic proti tomu, aby Etické fórum nabídlo svou, ministerstvem akreditovanou metodiku školám a ty, které usoudí, že je to pro ně vhodný způsob, jak vyučovat Osobnostně sociální výchovu, ji mohou bez problémů přijmout. Ale připadá nám nepřijatelné, aby ministr Dobeš fakticky likvidoval práci škol a učitelů vykonanou v minulých letech. Etická výchova je jen jeden z konkrétních případů, kdy ministr, pravděpodobně z neznalosti, torpéduje proměnu českého vzdělávání. A není to o nic přijatelnější proto, že to nejspíš dělá v upřímné představě, že takhle to bude rychlejší a efektivnější. Jen tím zvýší demotivaci a otrávenost učitelů, kteří už teď mají pocit, že vyvíjet vlastní iniciativu a vymýšlet , jak a co mají učit, se nevyplácí.“

Kontakty:

· Josef Valenta, vysokoškolský pedaog na katedře pedagogiky FF UK.
e-mail: josef.valenta@ff.cuni.cz , telefon: 221 619 651

· Ing. Kateřina Mravčíková, výkonná ředitelka Etického fóra ČR o.s.
e-mail: info@etickeforumcr.cz, telefon: 224 910 008 – dopoledne

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

 

Poznámky pro editory:

  • Podrobnější informace o Etickém fóru ČR a metodice Etické výchovy najdete na stránkách www.etickeforumcr.cz

  • Podrobněji o argumentech proti zavedení Etické výchovy jako předmětu ve starším článku Josefa Valenty v Učitelských novinách. K nahlédnutí zde.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz