Studenti se rozhodli podat žalobu na státní maturitu

Sedm studentů se rozhodlo stěžovat si správní žalobou na porušení školského zákona při jarním kole státních maturit.

Praha 29. srpna 2011 Vzhledem k tomu, že ministr školství Josef Dobeš a ředitel Cermat Pavel Zelený nezahájili slíbenou debatu o kvalitě prvního ročníku státní maturity a nutných úpravách maturitního modelu, hodlají se studenti domáhat změn prostřednictvím správních žalob. První z nich by měla být podána už během tohoto týdne.

Podle předběžných informací renomované pražské advokátní kanceláře, která studenty zastupuje, by mělo jít o sedm žalob, které budou podávat jak ti studenti, kteří u maturity neuspěli a jsou toho názoru, že je poškodily nejednoznačné úlohy v didaktických testech, tak studenti, kteří maturitu složili úspěšně, ale soudí, že ministerstvo porušilo zákon například snahou utajovat zadání maturitních testů. Hlavní výhrady studentů jsou tyto:

  • Ministerstvo školství nezveřejnilo včas zadání maturitních testů tak, aby umožnilo studentům podat včas kvalifikovanou a vyargumentovanou stížnost na průběh a výsledky maturit (Žádost o přezkoumání) a porušilo tak zákon (§ 82, odst. 4 školského zákona).

  • Ministerstvo školství se nevypořádalo s argumenty uvedenými v žádostech o přezkoumání a vydalo několika stovkám studentů rozhodnutí ve zjevném rozporu se skutečností, že všechny doposud zveřejněné recenze nejdiskutovanějšího didaktického testu (český jazyk – základní úroveň) konstatovaly, že test obsahuje nejednoznačné a chybné úlohy.

  • Ministerstvo školství porušilo princip rovnosti, když ve velmi podobném případě (didaktický test z fyziky) uznalo chybnost úlohy a přepočítalo maturitní výsledky chybou postižených studentů.

Dana Večerková, mluvčí iniciativy Maturantiproti.cz a jedna z maturantek podávajících žalobu, řekla: „Přes více než čtrnáct tisíc podpisů pod otevřeným dopisem upozorňujícím na nízkou kvalitu státních maturit (jara 2011) a vyjádření odborníků, odmítl ministr školství Josef Dobeš vzít tyto námitky v úvahu. Proto jsme se rozhodli napadnout sporné body letošní státní maturity u soudu. Jsme přesvědčeni, že přinejmenším pozdní zveřejnění testových zadání je porušením zákona a fakt, že se ministerstvo nevypořádalo s odbornými námitkami proti kvalitě didaktických testů a odmítlo stovky stížností jako nedůvodné, porušením základních ústavních principů.“

Kontakty:

· Dana Večerková, mluvčí iniciativy maturantiproti.cz
e-mail: dana.vecerkova@gmail.com, mobil: 605045320

 

Poznámky pro editory:

  • Stránky iniciativy maturantiproti.cz najdete ZDE.

  • Starší tiskové zprávy týkající se stížnosti studentů na nekvalitní maturitu najdete ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz